รายการ

วัน/เดือน/ปีรายการหมายเหตุ
21 ตุลาคม 2559 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระภิกษุ-สามเณร 70 รูป และฟังพระธรรมเทศนายามเช้า มีถ่ายทอดสดอออนไลน์
งานพิธีสมโภชผ้ากฐินสามัคคี เวลา 16.00 น.
22 ตุลาคม 2559 ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระธรรมมงคลญาณ พระภิกษุ-สามเณร 70 รูป และฟังพระธรรมเทศนา ยามเช้า(ธรรมะฟ้าสาง) มีถ่ายทอดสดอออนไลน์
งานพิธีทอดกฐินสามัคคี เวลา 09.00 น.